Tablica unijna pamiątkowa RPO WD

Opis realizacji

Tablica unijna pamiątkowa z grawerowanego dibondu. Tablica unijna Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD).

Back to Top